Brabant Robot Challenge 2016

Interview met mede initiatiefnemer Robbert Coenmans.

Door – Sjoerd Wierenga

Inleiding

De Brabant Robot Challenge is een initiatief om robotica meer onder de aandacht te krijgen binnen het onderwijs. Hogescholen, Universiteiten en het bedrijfsleven slaan de handen in elkaar. In een gesprek met mede initiatefnemer Robbert Coenmans wordt er meer duidelijk over de motivatie, het doel en de toekomst achter het veelbesproken idee.

Het initiatief

Ik zie steeds jouw naam en die van Ton Wilthagen terugkomen, jullie zijn samen de initiatiefnemers? Wat gaf de doorslag om concreet iets te gaan organiseren?

Ton was de initiatiefnemer; ik heb veel handen en voeten overal aan gegeven. Wat ons betreft zou meer kennis van robotica en informatietechnologie onderdeel moeten uitmaken van ieder curriculum. Tegelijkertijd zouden de bouwers van toekomstige technologie ook baat hebben bij wat meer aandacht voor de zachte kant: Wat speelt er op de werkvloer? Hoe wordt technologie geïmplementeerd en welke ontwerpkeuzes horen daar bij?

Dat was het idee en we zouden dat sowieso gaan doen. Toen we het andere mensen vertelden kregen we zo verschrikkelijk veel enthousiaste reacties terug dat we het ook meteen maar lekker groots hebben opgezet.

Brabant Robot Challenge. Het woord ‘challenge’ is een opvallende keuze. Ik moest denken aan de Darpa Robotics Challenge. Zit er ook echt een wedstrijdelement in de BRC of duidt het woord voor jullie ergens anders op?

Er zit een wedstrijdelement in BRC. Verschillende opdrachtgevers hebben vragen uit de praktijk neergelegd en studenten zijn die nu aan het oplossen. De meest innovatieve, scherpe oplossing maakt kans op een prijs tijdens onze afsluiting in januari. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk over de uitdaging die wij als regio hebben met robotica en is de BRC daar een mogelijk antwoord op.

Er viel al te lezen dat er inspirerende colleges en praktijkopdrachten krijgen voorgeschoteld. Hoe komen jullie aan samenwerkingspartners, kunnen bedrijven zich aanmelden?

We kwamen er al vrij snel achter dat in de regio een redelijke rijkdom is aan kennis en ervaring rondom robotica in de zorg. Daarna zijn we gewoon navraag gaan doen naar interessante vraagstukken. We blijven op zoek naar interessante samenwerkingen. Dat kan zijn voor content op onze website of om groepjes te versterken. Als partijen echt een hele nieuwe vraag willen indienen dan moeten we die hoogstwaarschijnlijk teleurstellen. Maar ook dan: we willen volgend jaar weer een BRC organiseren.

De sectoren welke in potentie door robotisering beïnvloedt gaan worden zijn talrijk, hoe maken jullie keuzes in wat de revue passeert?

Dit blijft een lastige keuze, want er is inderdaad erg veel te doen. In de zorg zien we alleen heel veel verschillende uitdagingen samenkomen, zowel ethische, technische als personele vraagstukken. Daarnaast zijn de vragen bijzonder relevant. We worden steeds ouder en krijgen tegelijkertijd minder kinderen in Nederland. Dat brengt enorme uitdagingen in met name de gezondheidszorg met zich mee. Robotica zou dan goed de oplossing kunnen zijn voor hoe we de zorg betaalbaar op hoog niveau kunnen houden.

Merken jullie dat er veel animo is voor deelname? Is er een verschil hierbij tussen de betrokkenheid van kennisinstellingen en het bedrijfsleven?

De kennisinstellingen waren eigenlijk meteen enthousiast. Bij het bedrijfsleven merkten we aanvankelijk wel nog wat wantrouwen. Ik heb het idee dat zij constant worden geconfronteerd met initiatieven op het vlak van robotica. Toen eenmaal duidelijk werd dat we de BRC een serieus project is ging dat al een stuk beter. Sinds de lancering meldt nagenoeg iedereen zich.

En hoe reageren de studenten?

De studenten vinden het erg leuk, maar we zijn nog maar net begonnen. Vooral het multidisciplinaire aspect wordt heel erg gewaardeerd. Samenwerking met totaal andere disciplines komt eigenlijk nauwelijks voor tijdens de studie. Daarnaast vinden mensen het erg interessant om hun vakgebied van een andere kant te bekijken. Dat kan zijn hoe technologie gaat doorwerken in wat een verpleegkundige student al kent. Of een technische student die benieuwd is hoe de verdienmodellen rondom robotica in elkaar steken.

Toekomst

De duur van het project lijkt vooralsnog bescheiden. Tot en met januari 2017. Welke ideeën zijn er voor een voortzetting?

Tot dusver is iedereen heel enthousiast en het lijkt er op dat we ook volgend jaar weer een editie gaan organiseren. Een van de grote keuzes die we daarvoor nog moeten maken is of we bij robotica in de zorg blijven. Wij zouden ook voor een andere industrieën kunnen gaan, bijvoorbeeld logistiek of landbouw, die ook sterke wortels in de regio hebben. Tegelijkertijd zijn we nu wel een prachtig netwerk aan het opbouwen rondom technologie, zorg en gezondheid en zou het zonde zijn om daar niet volgend jaar ook weer gebruik van te maken.