Bill Gates: A robot in every home.

Bill Gates herhaalt zijn uitspraak uit de jaren ’70 in het kader van robotica

Door – Sjoerd Wierenga

Scientific American

In januari van 2007 verscheen er een artikel in de Scientific American getiteld ‘A Robot in Every Home’. Het artikel was geschreven door Bill Gates en zinspeelt met de titel op een bekende uitspraak van Gates: ‘A computer on every desk in every home.’. Gates sprak de voorspellende woorden in 1980 en zette met zijn uitspraak een heldere visie neer over de toekomst van de personal computer.

Het stuk in de Scientific American is minder zinnenprikkelend dan het wellicht doet vermoeden. De bevindingen van Gates over het onderwerp zijn helder en leggen de basis voor de titel van het stuk. Hij vertelt over zijn ontmoetingen met experts uit het veld, over het enthousiasme dat hij ervaart bij wetenschappers en studenten, over de parallellen met de jaren waarin hij Microsoft begon en over de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en steeds breder beschikbaar wordt.

Daarnaast gaat Gates in op de uitdagingen waar de roboticasector in 2008 voor stond en de manier waarop Microsoft Robotics Studio ontwikkelaars kan helpen deze uitdagingen te overkomen. Begrijpelijk dat de toenmalige CEO van Microsoft zijn product onder de aandacht wilt brengen, maar het doet een beetje af aan de visionaire titel van het stuk.

Computer ‘staat op’

Gates schetst een wereld waarin de computer ‘op staat’ van het bureau om ons zodoende niet sec in de digitale wereld bij te staan, maar ook in de fysieke. Tegelijkertijd stelt hij zichzelf de vraag of we het wel robots gaan noemen, omdat ze waarschijnlijk in velerlei vormen in ons leven aanwezig zullen zijn en niet altijd lijken op de antropomorfische interpretaties van robotica uit Star Wars.

Gates schetst een wereld waarin de computer ‘op staat’ van het bureau…

Is de uitspraak van Gates uit 2007, ‘A robot in every home’, visionair? Wellicht! In 2014 zijn er bijvoorbeeld 4,7 miljoen service robots voor thuisgebruik verkocht, 28% meer dan in 2013. Het ging hierbij met name om robotstofzuigers. De verkoop van robots, die ook nog eens niet op mensen lijken, neemt in een razend tempo toe. Met andere woorden: Gates krijgt waarschijnlijk gewoon gelijk. Als hij het stuk in Scientific American nou had gebruikt voor visie en niet had besmet met marketing voor Microsoft Robotics Studio, dan had ik hem zijn gelijk nog van harte gegund ook.