Interview met Jordi Pages van PAL-Robotics

Jordi Pages is ingenieur bij het Spaanse PAL-Robotics en verteld over zijn verantwoordelijkheden

Door – Sjoerd Wierenga

Jordi Pages

Jordi Pages is ingenieur bij het Spaanse PAL-Robotics en medeverantwoordelijk voor een aantal mooie robotica projecten. Een voorbeeld daarvan is het GrowMeUp project, waar onder andere ook het Nederlandse Zuyderland in participeert. Ik vroeg Jordi naar zijn achtergrond, ervaringen en verwachtingen.

Vertel eens, waar komt Jordi Pages vandaan?

Sinds 2005 heb ik een PhD in Computer Vision and Robotics. Voordat ik bij PAL-Robotics ging werken heb ik drie jaar gewerkt aan computer vision algoritmen voor geautomatiseerde beveiliging.

Momenteel ben ik product manager van TIAGo. Dit is een mobiele robot, uitgerust  met waarnemingsvermogen (zicht, gehoor) en een arm met een vrij groot bereik. Het is de bedoeling dat de robot een veelzijdig onderzoeksplatform wordt, maar tegelijkertijd richten we met TIAGo op de ontwikkeling van een service robot die daadwerkelijk ingezet kan worden in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

Daarnaast ben ik sinds februari 2015 de technisch verantwoordelijke voor het GrowMeUp project binnen PAL-Robotics. Ik coördineer het design van de systeemarchitectuur en de volledige integratie van het systeem.

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen de huidige projecten?

Mij spreekt de ontwikkeling binnen GrowMeUp me erg aan. We ontwikkelen een systeem dat de robot in staat stelt om zijn interactie met mensen gaandeweg te verbeteren, door zich aan te passen aan de verschillende behoeften van elke gebruiker. Een robot die in staat is om zijn gedrag aan te passen aan de persoon die het tegenover zich heeft, is erg innovatief. Tegelijkertijd is dit vermogen tot aanpassen belangrijk om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren, er zijn immers geen twee mensen hetzelfde.

Een andere uitdaging is om de robots onderling informatie uit te laten wisselen, zodat de robot de informatie aan kan passen en kan toepassen op zijn eigen gebruikers.

Hoe betrekken jullie eindgebruikers bij het GrowMeUp project?

Voor het GrowMeUp project zijn er ouderen van twee verschillende woon- zorgentra betrokken, één in Nederland en één in Portugal. De bewoners zijn geïnterviewd, samen met zorgverleners, om een duidelijk beeld te krijgen van de wensen en behoeften. Later in het project zullen er trials worden gehouden om de prestaties te toetsen aan de wensen en behoeften. De ervaring leert dat zowel ouderen als zorgverleners enthousiast reageren op het feit dat ze helpen bij de ontwikkeling van een nieuw hulpmiddel.

De ervaring leert dat zowel ouderen als zorgverleners enthousiast reageren op het feit dat ze helpen bij de ontwikkeling.

Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het ambitieuze GrowMeUp project?

Ik verwacht dat het systeem in verschillende woon- en zorgcentra, en zelfs bij mensen thuis, aan het werk zal gaan. Het systeem kan op die manier ook blijven leren, voorbij de horizon van het project. De betrokkenheid van verschillende bedrijven binnen het project maakt dat ik vertrouwen heb in een leven voorbij de projectduur.

Hoe verloopt de samenwerking met de partners in het project?

Tot nu toe verloopt de communicatie soepel. Sinds de kick-off in Nederland in maart zijn de meeste vergaderingen middels videoconferentie gehouden, met name binnen specifieke groepen. Sommige partners binnen het project kennen elkaar ook van andere projecten, dat maakt het nog makkelijker. Ik ben positief verrast geweest over het feit dat het zo makkelijk was om overeenstemming te bereiken in de eerste maanden, toen de basis werd gelegd voor de eisen aan het systeem.

Wat zie je als het meest belangrijke doel van PAL-Robotics als de technologiepartner in het project?

In mijn opvatting moeten we het maximale halen uit onze ervaring in het ontwikkelen van robots om zo een hoogwaardig, betrouwbaar en volwassen systeem neer te zetten. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van het systeem, met een robuust en modulair geheel tot gevolg.

Daarbij moeten wij bijdragen in het definiëren en toepassen van processen die een soepele integratie met het werk van de andere partners mogelijk maakt. In die zin hebben we een grote verantwoordelijkheid in het zorg dragen voor progressie naar een robot die uiteindelijk voldoet aan de benodigdheden bij de eindgebruikers.

Tot slot moeten we scherp kijken naar de innovaties van de partners in het project om eventuele mogelijkheden voor commerciële doeleinden te identificeren.

Heb je nog advies voor andere organisaties die zich willen inzetten voor de ontwikkeling van robotica?

Ik zou organisaties willen adviseren om te durven investeren en participeren in ambitieuze projecten. Het bewijs dat robotica uiteindelijk een positief effect zal hebben op ons dagelijks leven is te herleiden uit het succes dat robotica heeft gehad in de industriële sector.

Ik zou organisaties willen adviseren om te durven investeren en participeren in ambitieuze projecten.

Het is waar dat de ontwikkeling van robotica voor de huiselijke setting meer tijd nodig heeft dan dat men misschien verwacht. Dit komt niet alleen door een complexere omgeving dan de fabriekshal, maar ook doordat er nog veel wordt nagedacht over ethische-, sociale- en veiligheidsoverwegingen. Desondanks is elke stap die gezet wordt er één in de richting van toetreding tot deze nieuwe markt.