Exoskeleton Axosuit

De Axosuit is een ‘exoskeleton’ welke wordt ontwikkeld in Europees verband

Door – Sjoerd Wierenga

Iets meer dan een jaar geleden startte een consortium van bedrijven en onderzoekers aan de ontwikkeling van een pak dat ouderen ondersteunt in hun dagelijkse leven. Het doel van het consortium behelst onder meer dat ouderen in staat gesteld worden te blijven participeren in het sociale leven.

Expliciet gesteld is dat met behulp van het ‘exoskelet’ de ouderen ook andere kwetsbare ouderen kunnen bijstaan in het doen van boodschappen of het bijhouden van de tuin. Zonder meer een bijzondere formulering. Robotica die niet alleen dient ter ondersteuning van het individu, maar ook ter ondersteuning van een maatschappelijk idee: participatie.

De ontwikkeling van het exoskelet is één van de vele onderzoeken die bestaan bij gratie van het AAL (Ambient Assisted Living) programma. Hier kunt u meer lezen over het ambitieuze Europese programma met een begroting van 700 miljoen euro en hier kunt u meer lezen over het exoskelet en de deelnemende partijen.

Concrete resultaten worden overigens pas rond 2020 verwacht.

De ontwikkeling van het pak zet je aan het denken: wat kan het betekenen voor het verzorgend- en verplegend personeel?

Wat kan het pak betekenen voor verzorgend- en verplegend personeel?